Curricula de pregătire se descarcă aici

Înscriere:

Documentele necesare pentru înscriere:

*pentru candidații care si-au susținut examenul de specialitate în sesiunea octombrie 2020, aceasta va fi înlocuită de o adeverință semnată și parafată de președintele comisiei de examen care să ateste promovarea examenului.

Documentele vor fi trimise până în data de 25 dec 2020 pe email, în format pdf, respectând cu strictețe formatul precizat pentru denumirea lor, pe adresa Departamentul de formare profesională continuă:
email: cursuri.postuniversitare@umfst.ro
Persoana de contact: Carmen Rujan
tel. 0265-211838, mobil 0770238874

Taxa de înscriere în valoare de 500 lei va fi achitată numai după confirmarea acceptării în programul de pregătire prin afișarea listelor finale.
Informațiile cu privirea la modalitatea de achitarea a taxei de înscriere se găsesc la: https://www.umfst.ro/departamentul-de-formare-profesionala-continua-dfpc/achitare-taxe.html
Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, denumirea programului de pregătire pentru care se achita taxa (”Program de pregătire complementară – Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile”)