Curricula de pregătire descarcă aici

Grila corectă pentru examenul pentru obtinerea atestatului de studii complementare in domeniul ”Stimulatoare si defibrilatoare cardiace implantabile”

Anunț!

A fost publicat anuntul de examen pentru obtinerea atestatului de studii complementare in domeniul ”Stimulatoare si defibrilatoare cardiace implantabile”.

Detaliile pot fi gasite la: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2019/03/Publicație-examen-atestate.pdf

Dosarul de înscriere va cuprinde in plus față de documentele precizate în acest anunț și o adeverință eliberată de responsabilul serviciului în care și a desfășurat activitatea din care să rezulte explicit că a lucrat cel puțin un an ca și operator independent și a realizat în calitate de prim operator numărul de proceduri prevăzut în curricula actuală de pregătire.

Pentru cei care au promovat examenul de competență EHRA, această adeverință poate fi înlocuită cu adeverința care să ateste acest lucru, cu precizarea punctajului obținut la acest examen, în vedere echivalării lui cu nota de la examenul teoretic.

Înscriere:

Documentele necesare pentru înscriere:

*pentru candidații care si-au susținut examenul de specialitate în sesiunea octombrie 2018, aceasta va fi înlocuită de o adeverință semnată și parafată de președintele comisiei de examen care să ateste promovarea examenului.

Documentele vor fi trimise prin email în format pdf până în date de 31 noiembrie 2018 către Domnica Oltean - Departament Rezidențiat și Învățământ Postuniversitar, UMFST Tîrgu Mureș
telefon 0265-21.55.51 int. 167,
e-mail: domnica.oltean@umftgm.ro

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei va fi achitată numai după confirmarea acceptării în programul de pregătire prin afișarea listelor finale.
Taxa se poate achita:
-        în numerar la casieria universitatii zilnic între orele 8-14;
-        în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;
-        prin virament bancar/mandat poștal  în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș cu urmatoarele informatii: Universitatea de Medicină și Farmacie (U.M.F.) Tg.Mureș, CF 4322742, Str.Gh.Marinescu nr.38, județul Mureș
Pe documentul de plata se va mentiona: numele si prenumele, CNP-ul, denumirea programului de pregătire pentru care se achita taxa (”Program de pregătire complementară – Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile”)